Mmmmm Eat That Pasta

by - 21:08

This is my boyfriend/photographer ;).
//
Tohle je můj přítel/fotograf ;).


He learned how to eat with chopsticks when we came to UK and now he tends to use them all the time.
//
C. se po příjezdu do UK naučil jíst hůlkama a má teď tendenci je používat na každé jídlo.
P.S.: I made this. Well, nothing difficult I know...
P.S.: To jsem vařila já! Nic těžkého, já vím...

You May Also Like

0 comments

Thank you!